Termékek Menü

Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat

Tisztelt Vállalkozás!

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

Kelt: ……………., ……………………….

…………………………………………..
fogyasztó aláírása
(kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén)