Termékek Menü

Adatvédelmi tájékoztató

ST22 Trans Kft – a www.tobbmintkamionos.hu webshop 

 
Adatvédelmi tájékoztatója
 
Adatkezelő neve, elérhetőségei
 
Az adatkezelő megnevezése: ST22 Trans Kft
Az adatkezelő levelezési címe: 4551 Nyíregyháza, Naspolya út 24.
Az adatkezelő e-mail címe: st22trans@gmail.com
Az adatkezelő telefonszáma: +36-70-426-2303
Honlap: www.tobbmintkamionos.hu
 
A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
 
A cookie használatával kapcsolatos tájékoztatás
 
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.
 
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés hátterét az Általános Adatvédelmi Rendeletről szóló 2016/679. rendelete (Rendelet) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
 
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
 
Működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem 
 
gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének 
javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
employee_login_last_email: Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.
Ealrm, ealem, ealpw: Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.
come_from: Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.
predictionio: Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.
currency: A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
Referer cookie: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.
Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.
Ajánlott termék cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat a különböző böngésző típusokhoz:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU
 
A megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés
 
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét Rendelet és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
 
 
Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
 
A kezelt adatok köre:
Név, email cím, telefonszám.
 
Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
 
Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogalapja és jogi háttere:
Az adatkezelés hátterét az Általános Adatvédelmi Rendeletről szóló 2016/679. rendelet előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
 
Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.
 
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés
 
Az adatkezelésjogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az Általános Adatvédelmi Rendeletről szóló 2016/679. rendelet (Rendelet) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
 
 
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.
 
A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím.
 
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az Általános Adatvédelmi Rendeletről szóló 2016/679. rendelet (Rendelet) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja Rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
 
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazdó, személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára.
 
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.
 
A regisztrációval együtt járó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az Általános Adatvédelmi Rendeletről szóló 2016/679. rendelet (Rendelet) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
 
Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)
 
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.
 
További adatkezelések
 
 
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
 
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról a Rendelet 30. cikkel összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.
 
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységünkről
 
A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Adatfeldolgozó megnevezése: ShopRenter.hu Kft
 
Az adatfeldolgozó címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
 
Az adatfeldolgozó: email címe: info@shoprenter.hu
 
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
 
Áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
 
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta (MPL)
 
Az adatfeldolgozó székhelye: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc
 
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-767-8282
 
Az adatfeldolgozó email címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a  telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
 
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
 
Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
 
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: ShopRenter.hu Kft
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36-1/234-5012
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég email címe: info@shoprenter.hu
 
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.
 
Adatbiztonsági intézkedések
 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
a tájékoztatáshoz való jog;
az adatok hozzáféréséhez való jog;
az adatok hordozhatóságához való jog;
az adatok helyesbítéséhez való jog;
az adatok törléséhez való jog (elfeledtetés);
az adatok zárolásához való jog;
a tiltakozás joga.
 
 
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
 
 
 
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
 
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Jogorvoslati lehetőségek
 
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
 
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
Adatkezelési tájékoztató módosítása
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
 
Az adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba!
 
Kelt: Nyíregyháza, 2018. május 21.